plėšikiškas


plėšikiškas
plėšìkiškas, -a adj. (1) 1. KI463 būdingas plėšikui: Žmonės, nebežinodami, kaip elgtis, ir matydami kryžiuočių plėšikiškus pavyzdžius, pradėję vogti, grobti pievas ir dirvas savintis . Arklius jie atidavė juodabarzdžiui plėšikiškos išvaizdos kaimiečiui .
plėšìkiškai adv. KI463.
2. lupikiškas, grobikiškas: Pirmiausia darbininkai reikalavo padaryti galą plėšikiškoms pabaudoms . Dvarininkai įvairiais plėšikiškais būdais išspausdavo paskutinius valstiečių ūkio syvus .
plėšìkiškai adv.: Jis plėšikiškai elgdavosi su savo skolininkais .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • plėšikiškas — plėši̇̀kiškas, plėši̇̀kiška bdv. Plėši̇̀kiška i̇̀švaizda …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • plešikiškumas — plešikiškùmas sm. (2) NdŽ → plėšikiškas 1: Simonas Daukantas aštriai kritikavo katalikų dvasininkų reakcinę veiklą, demaskavo kryžiuočių ordino plėšikiškumą ir žiaurumą (sov.) sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpuolis — 1 ùžpuolis sm. (1) K, DŽ, NdŽ; R26, MŽ35, ūžpuolis (1) NdŽ, OGLIII346, P.Skar, Tr 1. R359, MŽ481, Ns1848,2, Sut, N, K, LsB295, Gmž, Rtr, KŽ netikėtas užpuolimas, agresija: Užpuolimas, užpuolis, užjojimas SD163. Mes nuo ùžpuolio (užpuolimo)… …   Dictionary of the Lithuanian Language